تبلیغات
ورزش و تناسب اندام - آسیب های رباط ها در بانوان و آقایان

ورزش و تناسب اندام

زندگی با سلامتی زیباست

 

آسیب های رباط ها در بانوان و آقایان

 

نوع مطلب :آسیب های ورزشی ،ورزش بانوان ،

نوشته شده توسط:م نجفیان

گزارشات اولیه از برابری تعداد آسیب های رباطی در زنان و مردان داشت ولی به نظر متخصصین طب ورزش خصوصا طب ورزش زنان، زنان خصوصا آنهایی كه به ورزشهای پر خطر مثل فوتبال و بستكبال می پردازند نسبت به مردها با آسیب های رباط صلیبی قدامی)    (ACLبیشتری مواجه می شوند. در واقع با بررسی دقیق تر، آمار آسیب های رباط مثلا در گزارش های سیستم مراقبت انجمن ملی ورزش دانشگاهی (NCAA) معلوم شد با وجود شباهت تعداد پارگی های كامل رباط ها در مردان و زنان فوتبالیست، پارگی رباط صلیبی قدامی در زنان فوتبالیست و بسكتبالیست بیشتر از مردان است (جدول 4-3 ). گزارشات اخیر حاكی از آن است كه آسیب های رباط صلیبی قدامی در زنان بسكتبالیست به میزان 4 تا 6 برابر مردان بسكتبالیست می باشد.

از آنجا كه این برتری از لحاظ آسیب های  ACLحتی در ورزشكاران مسابقه ای و بسیار ورزیده هم مشاهده می شود به نظر نمی رسد كه ضعف عضلات هامسترینگ (عضلات پشت ران) تنها عامل آن باشد. فریضه های دیگر كه در این باره مطرح شده اند عبارتند از:

1-       زنها توده عضلانی كمتری نسبت به كل وزن بدن و انعطاف پذیری بیشتری دارند كه منجر به موانع ثانویه كم اثرتر می شود.

2-       لگن عریض تر در زنان، گرانیگاه (مركز ثقل) پایین تر و زاویه انحراف بیشتر در مفاصل زانو ممكن است منجر به شیوه راه رفتن و یا پریدن متفاوت نسبت به مردان شده و آنها را بیشتر مستعد آسیب كند.

3-       زنها سطوح مفصلی كمتری دارند و بنابراین ساختار استخوانی آنها تعادل كمتری دارد.

4-       زنها حفره رانی باریكتری دارند كه ممكن است منجر به ایجاد نیروهای برنده روی رباط صلیبی قدامی در حین فعالیت های چرخشی شود. (به جدول زیر مراجعه كنید).

برای تعیین اقدامات پیشگیرانه موثر برای این آسیب جدی زانو نیاز به شناخت بیشتری از این عوامل خطر داریم.

به هنگام انتخاب جراحی ترمیمی برای آسیب های رباط صلیبی قدامی در زنان ورزشكار بایستی در مورد استفاده از رباط كشككی به عنوان پیوند جایگزین دقت بیشتری صورت گیرد زیرا شیوع مشكلات كشككی ـ رانی در زنها بیشتر است و بریدن تاندون كشككی ممكن است باعث افزایش علایم مفصل كشككی ـ رانی شود.

میزان آسیب در هر هزار برخورد ورزشی

 فرضیه های مطرح شده درباره آسیب های بیشتر رباط صلیبی قدامی در زنان

·          زنها توده عضلانی كمتری نسبت به كل وزن بدن و انعطاف پذیری بیشتری دارند كه منجر به موانع ثانویه كم اثرتر می شود.

·          زنها لگن پهن تر، مركز ثقل پایین تر و زاویه انحراف زانوی بیشتری دارند و این امر منجر به تفاوت شیوه راه رفتن و یا پریدن نسبت به مردان شده و آنها را بیشتر مستعد آسیب كند.

·          زنها سطح مفصلی كوچكتری دارند و در نتیجه تعادل و ثبات اسكلت استخوانی آنها كمتر است.

·          زنها حفره رانی كوچكتری دارند كه ممكن است منجر به ایجاد نیروهای برنده بزرگتر بر روی رباط  ACLدر هنگام فعالیت های چرخشی شود.

 آسیب های تاشی از استفاده بیش از حد از پا

در تعدادی از آسیب های ناشی از استفاده بیش از حد از پا در زنان شیوه طراحی كفش های ورزشی مقصر شناخته شده است. برآمدگی، میخچه ها و پینه ها در اثر استفاده از كفش های نوك تیز پاشنه بلند خصوصا كفش های پاشنه بلندی كه طول پنجه آنها كوتاهتر از حد لازم است ایجاد می شوند. میخچه های نرم بین انگشتان پا و میخچه های سخت روی انگشتان یا كف پا ایجاد می شوند. هر دوی این میخچه ها در اثر ضخیم شدن پوست در پاسخ  به فشار یا كشیدگی ایجاد می شوند یعنی مالش كفش یا فشار بر برجستگی های استخوانی پنجه پا یا انقباض یا فشاری كه كفش از طرفین به پا وارد می آورد منجر به افزایش فشار بر روی برجستگی های استخوانی بین انگشتان پا می شود. وقتی كفش خیلی كوتاه باشد می تواند به انگشتان پا فشار آورده آنها را به بالا رانده، باعث شود سر استخوان كف پایی نسبت به كف پا برجسته شود. ممكن است بر روی این برجستگی یك پینه ایجاد شود. همچنین بر روی مفصل PIP (اولین مفصل بین بند انگشتان) ممكن است پینه ایجاد شود چرا كه این مفصل حالا بالاتر از یك كفش معمولی و نرمال قرار گرفته است (شكل 4-3). پینه های كف پا مخصوصا در ورزشكاران خطر ساز هستند چرا كه ساییدگی یك پینه می تواند منجر به خونریزی در زیر آن تجمع خون لخته شده در محل شود. این خونمردگی اگر به موقع تراشیدن پینه، تخلیه لخته و تمیز و خشك نگهداشتن منطقه تا ترمیم كامل زخم درمان نشود، ممكن است عفونی شود.

 اگر چه ایجاد یك پینه بر روی انگشت شست یا انحراف به سمت خارج تا حدودی وابسته به ژنتیك فرد است، ولی یك كفش پاشنه بلند نوك تیز ممكن است این انحراف را تشدید كرده همچنین باعث فشار آمدن بر روی سر استخوان كف پایی شده و باعث ضخیم شدگی یا بزرگ شدگی این استخوان شود. هر چه رویه داخلی مفصل استخوان كف پایی و اولین استخوان انگشت ضخیم تر باشد پینه برجسته تر است. اكثر كفش ها طوری ساخته نمی شوند كه با یك استخوان ضخیم تر شده هماهنگی داشته باشند و از این رو چرخه آسیب در اثر كاركرد بیش از حد شكل می گیرد: مالش و سایش بیشتر به وسیله كفش بر روی استخوان منجر به حجیم تر شدن این استخوان و در نتیجه تنگ تر شدن كفش و ایجاد سایش بیشتر می شود.

در ورزشكاران، درمان این مشكلات شایع پا بایستی با تاكید بر خرید كفش های متناسب با پا صورت گیرد. كفش های پاشنه كوتاه از جنس چرم نرم با پنجه پهن و طویل پیشنهاد می شود. 

 صدمات كمر

انواع خاصی از ضایعات پایین كمر در ورزشكاران زن شایعترند. به ویژه در زنان ژیمناست. این ضایعات شامل شكستگی قسمت داخل مفصلی و نیز لغزش یك مهره روی مهره مجاور می باشند. شكستگی داخل مفصل در زنان ورزشكار 9 تا 13 ساله شایع می باشد. به دلیل رشد و نمو سریع در این سن امكان دارد كه شدت لغزش بیشتر شده و در صورتی كه پیشگیری و درمان سریع انجام نگیرد، ناتوانی قابل ملاحظه ای ایجاد می كند. هر زن ورزشكار جوانی كه درد پایین كمر دائمی دارد، باید خیلی دقیق معاینه شود تا علت اصلی درد مشخص گردد. باید رادیوگرافی برای دیدن نقص های بخش داخل مفصلی نیز انجام بگیرد. در صورت مشكوك بودن، اسكن استخوانی لازم می باشد. در درمان ورزشكاری كه نقص قسمت داخل مفصلی دارد، اختلاف نظر وجود دارد. در صورت مثبت بودن اسكن استخوانی، معنی آن این است كه اخیرا به اطراف آن ضربه وارد شده است. گر چه هنوز درمان مورد بحث و جدل است، اكثر پزشكان به بی حركت كردن با یك آتل برای مدت سه ماه كه باعث ترمیم ناحیه آسیب دیده شود اعتقاد دارند. این كه آیا این نقص با جوش خوردن استخوانی یا فیبری ترمیم می یابد معلوم نیست. گر چه شواهد متقاعد كننده ای وجود دارند كه درمان با آتل در افرادی كه اسكن استخوان آنها مثبت است مفید است.

در صورتی كه در بیمار علایم رادیولوژی مثبت ولی اسكن استخوان منفی باشد، درمان انتخابی درمان حمایتی است كه یك برنامه توان بخشی با تاكید بر كشش عضلات پشت ران و تا حدی كشش شكم است. در صورتی كه كشش و یك دوره استراحت در رفع آن موثر نبودند، می توان از درمان با آتل به عنوان عاملی جهت افزایش قدرت عضلانی كمك گرفت. البته هدف از درمان با آتل كاستن از كشش و التهاب بافت های اطراف است. می توان گفت كه با این روش درمانی ترمیم استخوانی به وقوع خواهد پیوست. در بیمار مبتلا در صورتی كه به درمان جواب ندهد، گاهی جراحی انجام می گیرد.

خواب و آرامش سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
۲۰ نکته برای یک پیاده‌روی سالم یکشنبه 3 بهمن 1389
به راحتی لاغر شوید فقط با یک چراغ!! دوشنبه 1 آذر 1389
توصیه هایی باورنکردنی برای داشتن سلامتی فوق العاده دوشنبه 1 آذر 1389
نوشیدن اب باعث لاغری می شود چهارشنبه 16 تیر 1389
20 راهکار برای تناسب اندام سه شنبه 18 خرداد 1389
کوچک کردن چربیها ی شکم یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
غذاهایی که شکم شما را آب می کنند شنبه 11 اردیبهشت 1389
راه حلی برای تثبیت کاهش وزن پس از رژیم دوشنبه 6 اردیبهشت 1389
آموزش برنزه کردن صورت و بدن سه شنبه 24 فروردین 1389
بهترین زمان برای چربی سوزی دوشنبه 23 فروردین 1389
کوچک کردن شکم چهارشنبه 14 بهمن 1388
یک رژیم بین المللى سه روزه پنجشنبه 8 بهمن 1388
10 فرمان برای فرار از بوی بد عرق! شنبه 26 اردیبهشت 1388
پوکی استخوان زن و مرد نمی‌شناسد دوشنبه 21 اردیبهشت 1388
قند موجود در مواد غذایی دوشنبه 21 اردیبهشت 1388
چگونه در پیاده‌روی کالری بیشتری بسوزانیم؟ چهارشنبه 16 اردیبهشت 1388
ورزش و مكملهای غذایی شنبه 12 اردیبهشت 1388
تغذیه ورزشکاران و تامین انرژی شنبه 12 اردیبهشت 1388
5 توصیه مهم برای جلوگیری از ریزش مو یکشنبه 6 اردیبهشت 1388
نکاتی تازه درباره کوچک کردن شکم سه شنبه 1 اردیبهشت 1388
مزایای ورزش شنا دوشنبه 31 فروردین 1388
ارتقاء سلامت نوجوانان از طریق فعالیت بدنى و ورزشى دوشنبه 31 فروردین 1388
اقدامات اولیه در آسیبهای ورزشی پنجشنبه 20 فروردین 1388
بررسی آسیبهای ورزشی در معلولین پنجشنبه 20 فروردین 1388
مصدومیت ها در ورزش بسکتبال پنجشنبه 20 فروردین 1388
ورزش و اوقات فراغت کودکان و نوجوانان پنجشنبه 20 فروردین 1388
ورزش وسلامتی کودکان پنجشنبه 20 فروردین 1388
انگیزه هایی برای ورزش كردن سه شنبه 18 فروردین 1388
چگونه قدرت کششی خود را تا بیست درصد افزایش دهیم سه شنبه 18 فروردین 1388
لیست آخرین پستها