تبلیغات
ورزش و تناسب اندام - ارتقاء سلامت نوجوانان از طریق فعالیت بدنى و ورزشى

ورزش و تناسب اندام

زندگی با سلامتی زیباست

 

ارتقاء سلامت نوجوانان از طریق فعالیت بدنى و ورزشى

 

نوع مطلب :ورزش کودکان ،مقالات علمی ،

نوشته شده توسط:م نجفیان

مقدمه:

مقاله حاضرگزارش مشترك وزیر آموزش و پرورش و وزیر بهداشت ایالات متحده در مورد وضعیت آمادگى جسمانى دانش آموزان آن كشور است . از آنجا كه روند زندگى جامعه ایرانى هم از الگوهاى مشابهى (همچون سرگرمى هاى كم تحرك و الكترونیكى و غیره ) پیروى مى كند و حتى محدودیت هاى بیشترى براى فعالیت بدنى نوجوانان وجود دارد آگاهى از محتواى این مقاله ممكن است براى مدیران و مسئولان و معلمان تربیت بدنى مفید واقع شود.

فوائد فعالیت بدنى:

گزارش مقام ارشد پزشكى آمریكا در سال 1996 تحت عنوان فعالیت بدنى و سلامت فواید بسیارى را در زمینه سلامت براى شركت منظم در فعالیت هاى بدنى برشمرد . از جمله كاهش خطر مرگ زودرس در اثر بیماریهاى قلبى، دیابت ، فشار خون بالا و سرطان قولون .

اگر كمبود فعالیت بدنى با رریم غذایى نامناسب توام شود تاثیر آن بر سلامت ویرانگر خواهد بود و بطور متوسط سالانه به 300000مورد مرگ خواهد انجامید. گزارش مقام ارشد پزشكى روشن نمود كه فوائد فعالیت بدنى محدود به افراد بزرگسال نیست ، بلكه شركت منظم در فعالیت هاى بدنى در كودكى و نوجوانى.

 1_ به ساخته شدن و حفظ استخوانها، عضلات و مفاصل سالم كمك مى كند.

2_ در كنترل وزن ، ساختن بافت عضله و كاهش چربى موثر است .

3_ در نوجوانانى كه استعداد ابتلا به فشار خون دارند مانع بالا رفتن فشار خون مى شود یا شروع آن را به تاخیر مى اندازد.

3_ احساس اضطراب و دلواسى و تنش را كاهش مى دهد.

4- فعالیت بدنى از طریق تاثیر بر سلامت ذهنى ممكن است ظرفیت دانش آموزان را براى یادگیرى افزایش دهد. اگرچه پژوهش تاكنون رابطه مستقیمى بین فعالیت بدنى و پیشرفت درسى نشان نداده است چنین ارتباطى غیرمنتظرهبه نظر نمى رسد.

پژوهش ها معلوم كرده اند كه شركت در فعالیت بدنى عزت نفس نوجوانان را افزایش مى دهد و از اضطراب و دلواپسى و تنش آنان مى كاهد. فعالیت بدنى از طریق تاثیر بر سلامت ذهنى ممكن است ظرفیت یادگیرى دانش آموزان را افزایش دهد.
در یك پژوهش معلوم شد كه صرف زمان بیشتر در كلاس تربیت بدنى هیر تاثیر زیانبارى بر نتایج شركت دانش آموزان ابتدایى در آزمون هاى استاندارد شده درسى نداشته است . در حقیقت شواهدى وجود دارد كه دو سال شركت در برنامه آمادگى جسمانى مرتبط با سلامت تاثیرات مطلوبى بر دست آوردهاى تحصیلى دانش آموزان داشته است . شركت در فعالیت بدنى و ورزشها مى تواند سلامت اجتماعى، بدنى و ذهنى نوجوانان را ارتقاءدهد. پژوهش ها نشان داده اند احتمال ابتلاى دانش آموزانى كه در مسابقات بین مدارس شركت مى كنند به سیگار و یا موادمخدر كمتر از دیگر همتایان آنهاست و احتمال باقى ماندن در مدرسه ، رفتار مناسب و موفقیت هاى درسى در مورد آنها بیشتر است . برنامه هاى ورزشى و فعالیت هاى بدنى مى تواند دانش آموزان را با كار تیمى، خود انضباطى ، روحیه ورزشكارى،رهبرى و اجتماعى شدن آشنا سازد. به عبارت دیگر فقدان چنین فعالیت هایى ممكن است نوجوانان را در برابر موادمخدر و خشونت آسیب پذیرتر كند. یكى از فواید عمده فعالیت بدنى این است كه به مردم كمك مى كند تا آمادگى جسمانى خود را بهتر كنند. آمادگى جسمانى وضعیتى است كه به فرد اجازه مى دهد فعالیت هاى روزانه خود را با انژرى انجام دهد، در مجموعه اى از فعالیت هاى بدنى شركت جوید و خطر آسیب به سلامتى را در او كاهش دهد. پنج جزء اصلى آمادگی جسمانى لازم براى سلامت مطلوب عبارتند از : استقامت قلب و گردش خون ، قدرت عضلانى، استقامت عضلانى، انعطاف پذیرى و تركیب بدنى (درصد چربى و عضله ).
كروه دوم از این اجزاءكه آمادگی جسمانى مرتبط با ورزش نامیده شده اند عبارتند از توان ، سرعت ، حابكى، تعادل و زمان عكس العمل . اگرحه اجزاى آمادگی جسمانى مرتبط با ورزش براى حفظ سلامت جسمانى ضرورى نیستند از حیث اجراى حركات ورزشى و یا انجام كارهاى سنگین از قبیل آنچه در خدمت وظیفه یا در موقعیت هاى اضطرارى پیش مى آید مهم بشمار میایند.

نوجوانان به جه مقداوفعالیت بدنی نیازدارند:

در گزارش مقام ارشد پزشكى چنین نتیجه گیرى شده است كه :

1_ كسانیكه معمولا غیرفعال هستند مى توانند سلامت خویش را با پرداختن به فعالیت منظم در حد متوسط بهبود بخشد.

2_ براى دستیابى به سطح بالاتر سلامت لازم نیست فعالیت بدنى از شدت زیادى برخوردار باشد.

3_ با افزودن به مقدار(مدت ، تواتر یا فركانس ، شدت ) فعالیت بدنى مى توان به فواید بیشترى در زمینه سلامت هست

یافت .

مرور و بررسى دقیق علمى هر مورد مقدار نیاز دانش آموزان ابتدایى و نوجوانان به فعالیت بدنى و اینكه چه نوع  فعالیت براى آنها مناسب است منجر به پذیرفته شدن دو سرى از توصیه هاى مناسب شد. كنفرانس اجتماع بین المللى در مورد

راهنماى فعالیت هاى بدنى براى نوجوانان توصیه هاى زیر را منتشر كرد:

1- نوجوانان باید به صورت روزانه یا بیشتر روزهاى هفته فعالى باشند كه این مى تواند در قالب بازیها، ورزشها، كار،جابجایى از مكانى به مكان دیگر، تفریحات سالم یا ورزش برنامه ریزى شده در چهار چوب خانواده ، مدرسه و یا جامعه

صورت گیرد.

2- نوجوانان باید هر هفته در سه جلسه فعالیت یا بیشتر كه هر جلسه 20دقیقه یا بیشتر طول بكشد و شدت آن هر چد متوسط یا شدید باشد شركت جویند. نیازهاى مربوط به رشد كودكان با نوجوان و بزرگسالان متفاوت است . انجمن ملى ورزش و تربیت بدنى (NASPE ) راهنمایى هایى در زمینه فعالیت بدنى دانش آموزان ابتدایى منتشر ساخته كه به قرار زیر است :

1_ دانش آموزان ابتدایى باید در همه یا بیشتر روزهاى هفته هر روز به مدت حداقل 30تا 60 دقیقه در فعالیت هاى متنوع مناسب با سن و سطر رشد خود شركت جویند.

2- شركت در 60 دقیقه تا چند ساعت فعالیت به صورت روزانه و از نمونه فعالیت هاى مناسب با سن و سطر رشد توصیه مى شود.

3_ بعضى از فعالیت هاى كودك در هر روز باید به دورههاى 10 تا 15 دقیقه اى یا بیشتر تقسیم شود و داراى شدت متوسط تا شدید باشد. این فعالیت باید به صورت متناوب و یك در میان از شدت متوسط و بالا برخوردار باشد و دوره های استراحت بین مراحل در نظر گرفته شود.

 

4- كودكان نباید مدت طولانى بدون وقفه به فعالیت پردازند.

یكى از اهداف پروژه آدم هاى سالم براى سال 2010كه یك طرح ملى اس این است كه میزان فعالیت هاى بدنى شدید و متوسط در میان نوجوانان افزایش یابد از جمله براى جابجایى از راه رفتن و دوچرخه سوارى استفادمی شود و ضمنا مدتى كه نوجوانان صرف تماشاى تلویزیون مى كنند كاهش یابد. علاوه بر این پروژه آدم هاى سالم براى سال 10 20 شركت در فعالیت هاى بدنى را به عنوأن یكى از 10 شاخص راهبردى ملى در نظر گرفته است . از دو هدفى كه در سنجش میزان پیشرفت این شاخص مورد استفاده قرار مى گیرد یكى متوجه نوجوانان است :

تعداد نوجوانانى كه سه روز یا بیشتر در هفته هر بار به مدت 20 دقیقه  یا بیشتر در فعالیت بدنى شركت میكنند افزایش یابد.

پروژه آدم هاى سالم براى سال 10 20اهداف ملى در زمینه آمادگى جسمانی نوجوانان را مشخص نمى كند. دلیل آن تاحدودى این است كه هنوز توافق علمى هر زمینه آزمون ها و نورم هاى طبقه بدى وجود ندارد. اما در این زمینه كه آزمون هاى آمادگى جسمانی باید بر آمادگى جسمانی مرتبط با سلامت تاكید داشته باشد و اینكه معیارهاى نفسیر

نتایج آزمون ها باید بر پایه ارتباط بین فعالیت بدى و ملامت قرار داشته باثد . نه بر پایه مقایسه با سایر دانش آموزان

(به سوان سال نورم ها)، به همه كودكان و نوجوانان فرصت مى دهد تا موفتیت را تجربه كنند. رابطه بین آمادگىجسمانى و سلامت را تقویت مى كد و این مفهوم را كه فردمى تواند آمادگى جسمانى داشته باشد بدون آنكه قهرمان باشد موردتاكید قرار مى دهد.

در راهنماى رژیم غذایى براى امریكاییان كه اساس همه فعالیت هاى دولت فدرال را در مورد تغذیه تشكیل مى دهد به همه امریكاییان تاكید شده است كه هر روز به فعالیت بدنى بپردازند. و به كودكان و نوجوانان توصیه شده است روزانه حداقل 10 دقیقه فعالیت بدنى با شدت متوسط داشته باشد.

نوجوانان تا چه حد آمادگى جسمانى وفعالیت بدنى دارند:

راه رفتن و دوچرخه سوارى توسط كودكان و نوجوانان 5 تا 15 ساله از 1977 تا 1995 ، 40درصد كاهش یافته است . داده هاى موجود نشان مى دهد كه كودكان یكى از فعال ترین اقشار جامعه هستند ولى سطح فعالیت بدنى آنان با نزدیك شدن به سن بلوغ و نوجوانى و جوانى رو به كاهش مى گذارد. باوجود این بسیارى از كودكان و نوجوانان نیز در حد مطلوب و توصیه شده به فعالیت بدنى نمى پردازند. مركز كنترل و پیشگیرى بیماریها ( CDC,S) و سیستم كنترل رفتاره اى مخاطره آمیز جوانان ( YRBSS) در سال 1999 دادههایى را از یك جامعه نمونه دانش آموزى بین 9 تا 12 سال در سطح كشور جمع آورى نمود كه نشان داد:

ا- بیش از یك نفر از هر سه نفر (35%) در فعالیت شدید و منظم بدنى شركت نمى كنند.

2- شركت منظم در فعالیت هاى شدید بدنى براى دانش آموزان كلاس نهم 73درصد است كه در كلاس دوازدهم به 61 درصد كاهش مى یابد.

3- تقریبا نیمى از دانش آموزان 45درصد در طول سال در هیچ رشته ورزشى شركت نمى كنند.

 4- تقریبا نیمى از دانش آموزان حتى در كلاس درس تربیت بدنى هم ثبت نام نمى كنند.

5- ثبت نام در كلاس تربیت بدنى از 79درصد در كلاس نهم به 37درصد براى كلاس دوازدهمى ها گاهش مى یابد.

 6- تنها 29درصد دانش آموزان ، روزانه در كلاس تربیت بدنى شركت مى كنند كه این كاهش قابل توجهى نسبت به سال 1991است كه 32درصد از دانش آموزان دبیرستانى شركت مى كردند.

 

خواب و آرامش سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
۲۰ نکته برای یک پیاده‌روی سالم یکشنبه 3 بهمن 1389
به راحتی لاغر شوید فقط با یک چراغ!! دوشنبه 1 آذر 1389
توصیه هایی باورنکردنی برای داشتن سلامتی فوق العاده دوشنبه 1 آذر 1389
نوشیدن اب باعث لاغری می شود چهارشنبه 16 تیر 1389
20 راهکار برای تناسب اندام سه شنبه 18 خرداد 1389
کوچک کردن چربیها ی شکم یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
غذاهایی که شکم شما را آب می کنند شنبه 11 اردیبهشت 1389
راه حلی برای تثبیت کاهش وزن پس از رژیم دوشنبه 6 اردیبهشت 1389
آموزش برنزه کردن صورت و بدن سه شنبه 24 فروردین 1389
بهترین زمان برای چربی سوزی دوشنبه 23 فروردین 1389
کوچک کردن شکم چهارشنبه 14 بهمن 1388
یک رژیم بین المللى سه روزه پنجشنبه 8 بهمن 1388
10 فرمان برای فرار از بوی بد عرق! شنبه 26 اردیبهشت 1388
پوکی استخوان زن و مرد نمی‌شناسد دوشنبه 21 اردیبهشت 1388
قند موجود در مواد غذایی دوشنبه 21 اردیبهشت 1388
چگونه در پیاده‌روی کالری بیشتری بسوزانیم؟ چهارشنبه 16 اردیبهشت 1388
ورزش و مكملهای غذایی شنبه 12 اردیبهشت 1388
تغذیه ورزشکاران و تامین انرژی شنبه 12 اردیبهشت 1388
5 توصیه مهم برای جلوگیری از ریزش مو یکشنبه 6 اردیبهشت 1388
نکاتی تازه درباره کوچک کردن شکم سه شنبه 1 اردیبهشت 1388
مزایای ورزش شنا دوشنبه 31 فروردین 1388
ارتقاء سلامت نوجوانان از طریق فعالیت بدنى و ورزشى دوشنبه 31 فروردین 1388
اقدامات اولیه در آسیبهای ورزشی پنجشنبه 20 فروردین 1388
بررسی آسیبهای ورزشی در معلولین پنجشنبه 20 فروردین 1388
مصدومیت ها در ورزش بسکتبال پنجشنبه 20 فروردین 1388
ورزش و اوقات فراغت کودکان و نوجوانان پنجشنبه 20 فروردین 1388
ورزش وسلامتی کودکان پنجشنبه 20 فروردین 1388
انگیزه هایی برای ورزش كردن سه شنبه 18 فروردین 1388
چگونه قدرت کششی خود را تا بیست درصد افزایش دهیم سه شنبه 18 فروردین 1388
لیست آخرین پستها